25
Oct

Obaveštenje

Seminar “Novi zakon o ulaganjima – most između investitora i države?”

U organizaciji Komore italijansko – srpskih privrednika,  Nemačko- srpske privredne komore i advokatske kancelarije “Parivodic Advokati” 20. oktobra održan je seminar “Novi zakon o ulaganjima – most između investitora i države?”.

Cilj seminara bio je da se učesnici bliže upoznaju sa novinama Zakona o ulaganju, koje su stupile na snagu 2015. godine.

Prisutnima se prvo obratio gospodin Milan Parivodić, navodeći primere u radu sa državom u cilju prevazilaženja velikih pravnih prepreka za značajne investicije, kao i svoja iskustva u uvođenju reformi pravno-poslovnog okruženja.

Predavač gospođa Tamara Jurenić, Predsednik Nadzornog odbora u Razvojnoj Agenciji Srbije, učesnicima je približila oblast ulaganja, istakavši da odgovornost ne leži samo na državi već i na ulagačima kao i na odgovornim licima između države i ulagača poput projektih timova i drugo..

Drugo predavanje održao je gospodin Dušan Purić iz Ministarstva Privrede, koji je predstavio sam sadržaj Zakona o ulaganju kao i novine koje je Zakon uveo.

Učesnici seminara, postojeći i budući investitori, dobili su značajne informacije o izazovima ulaganja, a nakon predavanja imali su priliku da učestvuju i u interaktivnoj debati.

Događaj je održan u Hotelu Metropol Palace.

5
Oct

Obaveštenje

Prosleđujemo obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova Italije o USTAVNOM REFERENDUMU KOJI ĆE BITI ODRŽAN 4. DECEMBRA 2016.

http://www.ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2016/09/referendum-popolare-confermativo.html