29
Jun

Obaveštenje

“Obnovljivi izvori energije u Srbiji: Novi paket uredbi”

Uz podršku naše Komore održan je još jedan uspešan radni doručak i seminar našeg člana Advokatske kancelarije Moravčević Vojinović i partneri u saradnji sa Schonherr.

DSC_0591Od eksperta ove advokatske kancelarije Miloša Lakovića učesnici seminara dobili su osnovne informacije o novom paketu uredbi koje su donesene u oblasti Obnovljivih izvora energije. Takođe, upoznati su i sa prednostima novih uredbi i načinom na koje one utiču na poslovanje kompanija i energetsko tržište u Srbiji.

Sve ovo je bilo ispraćeno diskusijom u toku i nakon prezentacije, a zatim je usledila i razmena mišljenja i iskustava učesnika seminara u vezi temom obnovljivih izvora. Učesnici su mogli da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa novim uredbama i načina na koji utiču na poslovanje kompanija u ovom i sličnim sektorima poslovanja.

23
Jun

Obaveštenje

Naš član Advokatska kancelarija Moravčević Vojinović i partneri u saradnji sa Schonherr a uz podršku naše Komore održala je radni doručak i seminar na temu “”Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru: spremite se za inspekciju”.

DSC_0553Od eksperata ove advokatske kancelarije Marije Zdravković, Miloša Lakovića i Ivane Panić učesnici seminara dobili su osnovne informacije o novom zakonu, kao i smernice i objašnjenja u vezi sa uvođenjem kontrolnih lista u oblasti radnog prava, energetike i građevine.

Sve ovo je bilo ispraćeno diskusijom nakon prezentacije, tokom koje je usledila razmena mišljenja i iskustava učesnika seminara u vezi sa inspekcijskim nadzorom. Učesnici su mogli da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa kontrolnim listama, pravima i obavezama u toku inspekcijskog nadzora i načinom na koji se mogu pripremiti kada inspekcija najavi svoj nadzor.