Usluge

Kao adekvatan odgovor na rast potražnje i nove tendencije tržišta, Komora je izabrala najbolja odgovarajuća sredstva sa ciljem da ispuni zahteve i očekivanja preduzeća potencijalnih partnera.

 • Provera profila preduzeća od strane KISP –a i slanje prve procene izvodljivosti
 • Prva prezentacija – prikaz mogućnosti tržišta
 • Selekcija tržišta u saradnji sa italijanskim institucijama i preduzećima
 • Provera i slanje definitivnog programa
 • Pripremni brifing na zahtev firmi
 • Sprovođenje poslovnih sastanaka prilikom misija
 • Follow up i dalja podrška italijanskim preduzećima

Sa ciljem da promoviše ekonomsku razmenu i saradnju između Italije i Srbije, KISP je razvila aktivnu saradnju sa institucijama, udruženjima, organizacijama i brojnim italijanskim i srpskim članovima.

Zahvaljujući svojoj mreži kontakata, KISP vrši kompleksne analize tržišta i njegovih tendencija.

 • Marketing planovi
 • Studije i analize konkurencije i ključnih igrača tržišta
 • Studije i analize ponude i potražnje
 • Studije i analize određenog tržišta i njegovih segmenata
 • Ponašanje potrošača
 • Mogućnost veleprodaje i maloprodaje