Privilegije članstva

Privilegije članstva

Komora italijansko – srpskih privrednika svojim članovima nudi niz pogodnosti i ekskluzivnih prava na korišćenje posebnih usluga i konvencija.

 

OSNOVNI PAKET USLUGA:

 

-Besplatne informacije na mesečnom nivou o ekonomskim događajima u zemlji

-Pravo prvenstva tokom preduzetničkih misija u organizaciji komore;

-Pravo prvenstva prilikom kolektivnog učešca na sajamskim manifestacijama u organizaciji komore

-Pružanje pomoći u aktivnostima sa lokalnim institucijama i Ustanovama

-Besplatna promocija firme kroz njeno uključivanje na sektorske liste

-Besplatno korišćenje sale za sastanke Komore za održavanje poslovnih sastanaka (nakon prethodno izvršene provere o raspoloživosti i dobijanja potvrde)

-Besplatan uvid u spisak članova komore

-Detaljne informacije o sajamskim manifestacijama u obe zemlje

-Osnovne informacije kao orijentir u prvom momentu

-Pomoć osoblja komore tokom pregovora (u prostorijama komore u radno vreme kancelarija)

-Pravo prvenstva i korišćenje eventualno povlašćenih tarifa tokom društvenih događaja uorganizaciji komore

-Olakšice pri korišćenju usluga i proizvoda i mogućnost promovisanja sopstvenih proizvoda/usluga širom sveta putem mreže Assocamerestero (75 Privrednih komora Italije u inostranstvu prisutnih u 50 zemalja sa 140 kancelarija i preko 24000 preduzeća članica – www.assocamerestero.it).

 

OUTSOURCING USLUGE

 

-Rezervacije po povlašćenim tarifama u najznačajnijim hotelima u Beogradu

-Usluge prevoza od i do aerodrome po povlašćenim tarifama

-Usluge prevoza sa šoferom po povlašćenim tarifama

-Usluge tumača i prevođenja kao i sudskog prevođenja po povlašćenim tarifama

-Adresar firmi koje pripadaju interesnom sektoru (popust za članove)

-Organizacija sastanaka sa stručnjacima ili institucijama (popust za članove)

-Izveštaji o istraživanju tržišta (popust za članove)

-Reklamne kampanje

-Informacije o carinskim propisima

-Pravne, racunovodstvene i usluge kontrole poslovanja

-Pomoć u procesima investicije i M&A

-Pomoć pri potraznji finansijskih usluga i usluga osiguranja

-Usluge potražnje i obuke kadrova