Clanovi opis

Ambasciata d’Italia a Belgrado

Bircaninova Ulica, 11 – 11000 Belgrado
Tel  +381.11.3066100 – Fax +381.11.3249413

www.ambbelgrado.esteri.it
e-mail: segreteria.belgrado@esteri.it
Orari di apertura: da lunedi a venerdi: 09.00 – 16.30

Kada je italijanska Vlada napustila zgradu koju je koristilo diplomatsko predstavništvo, koja je zatim prodata Ambasadi Grčke, odlučeno je da se izgradi nova zgrada na mestu koje se nalazilo u zapadnom delu starog Beograda, gde su već bile podignute zgrade ministarstava i drugih ambasada. Ta inicijativa je preduzeta po eksplicitnoj želji crnogorske kraljice Jelene, koja je želela da Italija ima daleko reprezentativnije predstavništvo.
Novo predstavništvo Italije izgrađeno je u Birčaninovoj ulici. Radovi su započeli 1924. godine a okončani su 1926. godine. Znatno oštećeno tokom Drugog svetskog rata (naročito iznutra), predato je italijanskim partizanima koji su se borili sa snagama jugoslovenske oslobodilačke armije.

 

BPW International

www.ambbelgrado.esteri.it

presidents.office@bpw-international.org

Međunarodna federacija poslovnih i stručnih žena (BPW International) osnovana je 1930. godine od strane gospođe Lene Medsin Filips. BPW International je postala jedno od najuticajnijih međunarodnih udruženja poslovnih žena sa predstavništvima u 95 zemalja na pet kontinenata. BPW ima konsultativni status pri Ekonomskom i socijalnom savetu Organizacije ujedinjenih nacija (ECOSOC) i participativni status pri Savetu Evrope. Njene članove čine žene lideri, preduzetnici, vlasnici biznisa, rukovodioci, stručnjaci i mlade žene od karijere.

 

CCIAAUdine

Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP
Via Morpurgo 4 – 33100 Udine
Tel 0432 273543 fax 0432 509469

www.ud.camcom.it
e-mail: urp@ud.camcom.it

Po udinjenju kraljevine Italije 1866. godine nastala je Komora privrede i umetnosti za Udine. Komora obavlja delatnosti zaštite opštih interesa za sistem firmi u pokrajini, vodeći računa o razvoju lokalne ekonomije.

 

Camera di Commercio di Varese

www.va.camcom.it

protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

Privredna komora grada Varezea zadužena je za zaštitu interesa sistema firmi u provinciji, vodeći računa o razvoju lokalne ekonomije. Komora predstavlja čvrst i konkretan orijentir u obavljanju mnogih zahteva od opšteg značaja za preko 66000 firmi u provinciji Vareze.
  
Camera di Commercio di Bari
 
Tel. 0802174452 / 405 / 237
Fax 0802174316 / 228

www.ba.camcom.it
e-mail:  urp@ba.camcom.it

Privredna komora Barija je osnovana 27. marta 1849. godine pod nazivom Savetodavna privredna komora. Pod aktuelnim imenom Komora za privredu, industriju, zanatstvo i poljoprivredu posluje od 1966. godine.

 

Camera di Commercio di Frosinone

Tel. 0775.2751
Fax 0775.270442 (Segreteria Generale)

Viale Roma 03100 Frosinone

www.fr.camcom.it

e-mail: info@fr.camcom.it

Komora za privredu, industriju, zanatstvo i poljoprivredu Frozinonea je javna struktura koja podržava sistem firmi i promoviše lokalni ekonomski razvitak. Najvažnije oblasti u kojima deluje su: internacionalizacija, obuka, tehnološki razvoj firmi, prikupljanje i širenje informacija za privredne subjekte, razvoj naprednih poslovnih usluga za preduzeća.

 

Camera di Commercio L’Aquila

www.cciaa-aq.it

segretario.generale@aq.camcom.it

Via dell’Industria 1 Z.I. Bazzano – 67010 L’Aquila (AQ)

Dve najvažnije funkcije Privredne komore su: administrativna i funkcija promocije i podrške firmama.

 

Camera di Commercio Pescara

Via Conte di Ruvo, 2, Pescara

Tel. +39 08545361 (Centralino)

www.pe.camcom.it

segreteria.generale@pe.camcom.it

Komora za privredu, industriju, zanatstvo i poljoprivredu Peskare je javna struktura koja u okviru teritorije provincije Peskara, obavlja funkcije od opšteg interesa za sistem firmi.

 

Ceipiemonte

corso Regio Parco 27
10152 Torino – Italia
tel.     +39 011 6700511
fax     +39 011 6965456

www.centroestero.org

info@centroestero.org

Prvi regionalni organ posvećen internacionalizaciji teritorije, predstavlja polazišnu tačku za lokalne firme koje posluju ili nameravaju da posluju na stranim tržištima, kao i za inostrane saradnike zainteresovane da se upoznaju sa ekonomskim sistemom Pijemontea. U korist svojih članova, Čeipijemonte posluje u više ekonomskih sektora kako bi promovisala rast inovacija, konkurentnosti i atraktivnosti Pijemontea.

 

Confindustria Udine

Largo Carlo Melzi, 2 – 33100 Udine

tel.: 0432 2761

fax: 0432 509969

www.confindustria.ud.it

info@confindustria.ud.it

Od 1945. godine, Konfindustrija Udine je postala polazišna tačka za industriju i njene aktivnosti. Putem internet sajta, asocijacija ima za cilj da ponudi članovima niz redovno ažuriranih usluga u skladu sa njihovim potrebama.

 

Klaster drvoprerađivača (Agencija za drvo)

Visokog Stevana 43 a

11000 Beograd, Srbija

Tel/Fax: +381/064 8212-090

www.klasterdp.rs

office@agencijazadrvo.rs

Misija Agencije za drvo:

Da svojom aktivnošću stalno teži ostvarenju punog ekonomskog prosperiteta industrije za preradu drveta Srbije.

Da njeno trajno nastojanje bude da se iz zemlje izvoze proizvodi sa što većim stepenom finalizacije.

Da propagira plemenitost drveta kao materijala u cilju njegove zaštite, racionalne prerade, upotrebe i potrošnje.

My sealed notice temp. The. Again its or try tadalafil think hair a were, tends the – and also hair timeless.

 

Nacionalno tržište roba i usluga Srbije

011 357 13 77

011 357 23 65

Petra Martinovića 21/IV/8 11030 Beograd

www.trzistesrbije.com

office@trzistesrbije.com

Nacionalno tržište roba i usluga Srbije (NTRUS) je najveća internet akcija u kojoj se popisuju sve robe i usluge u Srbiji i povezuju privredni subjekti sa lokalnom samoupravom, mesnim zajednicama, regionima i drugim. Svi upisani privredni subjekti postaju članovi Biznis Kluba Nacionalnog tržišta roba i usluga Srbije (BK NTRUS).

 

Kamen Srbije

www.kamensrbije.org.rs

kamensrbije@yahoo.com

+ 381 11 2880593

Povezivanje članova Udruženja Kamen Srbije sa udruženjima iz oblasti građevinarstva , projektovanja, urbanizma, ekologije i drugih grana u svrhu unapređenja poslovanja i plasmana proizvoda i usluga članova na tržištu.

 

Privredna komora Beograda

www.kombeg.org.rs

Ul. Kneza Miloša 12

+381 11 2641 355

Privredna komora Beograda je samostalna, poslovna, stručna organizacija privrednih društava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost i koje povezuje zajednički poslovni interes na teritoriji Beograda.

 

REDASP

www.redasp.rs

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja DOO nastala je 2005. godine kroz proces transformacije Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća „Šumadija“ . Primarni cilj Regionalne agencije jeste da stvori uslove i stimuliše ekonomski i društveni razvoj regiona Šumadije i Pomoravlja.

 

Società Dante Alighieri

+39 06 6873694 / 95

www.ladante.it

segreteria@ladante.it

 

Udruženje Dante Aligijeri je 1889. godine osnovala intelektualna grupa predvođena Đozueom Kardučijem, ima za cilj da ”štiti i promoviše italijanski jezik i kulturu u svetu, obnavljajući duhovne veze sunarodnika u inostranstvu sa domovinom i gajeći među strancima ljubav i kult prema italijanskoj civilizaciji”. U Italiji postoji 87 odbora, rasprostranjenih u skoro svim provincijama: organizuju preko 130 kurseva italijanskog jezika i kulture koje pohađa preko 6000 stranih učenika.

 

Unioncamere

Piazza Sallustio 21 – 00187 Roma

0039 06 47041

www.unioncamere.gov.it

unioncamere@cert.legalmail.it

 

Unija italijanskih privrednih komora je javni organ koji institucionalno ujedinjuje i predstavlja sistem italijanskih komora. Osnovana 1901. godine, realizuje i upravlja uslugama i aktivnostima od interesa za privredne komore i ekonomske kategorije.

 

Uprava za slobodne zone

Omladinskih brigada 1, Beograd

011/311-73-26, 011/311-73-27

www.usz.gov.rs

slobodnezone@usz.gov.rs

 

Uprava za slobodne zone počela je sa radom krajem 2008. godine i u njenoj su nadležnosti sva pitanja u vezi sa funkcionisanjem i razvojem slobodnih zona. Sprovodi nacionalnu politiku razvoja slobodnih zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage. Sarađuje sa Agencijom za strana izlaganja i promociju izvoza (SIEPA), na promociji investiranja i poslovanja u slobodnim zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnosti u skladu sa planom i programom usvojenim od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija i SIEPA.

 

 

ALITALIA – nema

www.alitalia.com

+39 06 65649

 

Alitalia je nacionalna avio – kompanija Italije sa sedištem u Rimu. Osnovana je 2008. godine, a 2009. je preuzela znak i sve aktivnosti stare nacionalne kompanijekoja je zbog velikih dugova ugašena. Kompanija je deo alijanse SkyTeam i letovima pokriva 108 destinacija u Italiji, Evropi, Severnoj Americi i Bliskom istoku. Godine 2012. je na Bitztravel Awards-u dobila ”Nagradu za najbolje usluge u biznis klasi”, dok joj je 2013. Global Traveler četvrti put za redom dodelio nagradu za ”Najbolju hranu na letu”.

 

Banca Intesa

www.bancaintesa.rs

kontakt@bancaintesa.rs

+381 11 310 88 88

 

Ponosna članica Intesa Sanpaolo, najsnažnije italijanske bankarske grupacije i jedne od vodećih banaka u evrozoni po visini tržišne kapitalizacije. Nastala spajanjem vodećih italijanskih banaka, Banca Intesa i Sanpaolo IMI, Intesa Sanpaolo je danas prisutna u preko 40 zemalja sveta, sa 11 internacionalnih banaka–kćerki, 5 internacionalnih poslovnih banaka i 17 predstavništava.

 

Beohemija nema

+ 381 11 3042-100; 3042-102

www.beohemija.co.rs

office@beohemija.com

Osnovana početkom devedesetih godina u Beogradu, “Beohemija” je prešla put od preduzeća čija je osnovna delatnost bila trgovina na veliko sredstvima za higijenu, do kompanije za proizvodnju sa odgovarajućim i respektabilnim fabričkim kapacitetima. Kompanija se izborila za poziciju regionalnog lidera u oblasti proizvodnje praškastih deterdženata i kućne hemije.

 

DDOR Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 8, Novi Sad

021/4886 000; 021/480 2222

www.ddor.co.rs

ddor@ddor.co.rs

Tradicija kompanije “DDOR Novi Sad” duga je više od 65 godina. Pod današnjim imenom posluje od juna 1990. godine, kada je registrovana kao “Deoničarsko društvo za osiguranje i reosiguranje Novi Sad“. Od januara 2008. godine posluje kao članica grupacije “Fondiaria SAI”, jedne od vodećih kompanija u oblasti osiguranja u Italiji.

 

Delta Agrar

Milentija Popovića 7 b, 11070 Beograd;

tel: +381-11-201 23 00, fax: +381-11-201 23 17

www.deltaagrar.rs

 

Kao članica Delta Holdinga, kompanija Delta Agrar d.o.o. je prisutna u agrobiznisu još od 1993. godine i danas predstavlja jednog od lidera u svim aspektima agrarnih delatnosti. Kroz intenzivnu implementaciju svetskih tehnologija u agraru, usavršavanje kadrova kao i kontinuirano unapređivanje znanja, kompanija nastoji da ide u korak sa svetskim trendovima.

 

Generali osiguranje Srbija

Generali osiguranje Srbija, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd

tel: +381 11 2220 555

www.generali.rs

 

Generali osiguranje Srbija je druga najveća osiguravajuća kompanija na domaćem tržištu osiguranja, koja se bavi svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja. Generali grupa je jedna od vodećih kompanija na svetskom osiguravajućem i finansijskom tržištu. Sa tradicijom dugom 180 godina, Generali grupa posluje u 60 zemalja sveta, zapošljava više od 85.000 ljudi i ima preko sedamdeset miliona zadovoljnih klijenata.

 

Divella

F. Divella S.p.A – Largo Domenico Divella, 1 – 70018 Rutigliano (BA) – Italia

+39 080 4779111

www.divella.rs

divella@divella.it

 

Kompanija F. Divella S.p.A. proizvođač pšeničnih testenina sa tradicijom dužom od 120 godina: osnovao ju je Frančesko Divela 1890. godine u Rutiljanu ( Bari) gde je napravio svoj prvi mlin za mlevenje pšenice. Divela je sinonim za izvrstan ukus, visoki kvalitet i veliki doprinos zdravoj ishrani.

 

Fiat Automobili Srbija

www.fiatsrbija.rs

0800 342 800

 

Kompanija Fiat Automobili Srbija osnovana je 2008. godine u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije. U septembru te godine, italijanska kompanija Fiat Group Automobiles (FGA) potpisala je sporazum kojim je definisana vlasnička struktura po kojoj 67% kompanije pripada Fiat-u dok je preostalih 33% u vlasništvu manjinskog partnera, odnosno Republike Srbije.

 

Findomestic Banka

Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd

www.findomestic.rs

+381 (0)11 333 6000

Findomestic Banka a.d. Beograd na tržištu Srbije posluje od početka 2006. godine, a od 2011. je u potpunosti u vlasništvu BNP Paribas, jedne od najvećih svetskih bankarskih grupacija. Findomestic Banka je univerzalna banka koja svoje poslovanje zasniva na dva ključna poslovna segmenta, poslovima sa privredom i poslovima sa stanovništvom koje uključuje i kreditiranje stanovništva.

 

Dom zdravlja Jedro

Jurija Gagarina 14, 11070 Beograd

011/7150 715

www.jedro.rs

kontakt@jedro.rs

Dom zdravlja Jedro je savremena i dobro organizovana medicinska ustanova koja obezbedjuje kvalitetnu brigu o zdravlju dece i odraslih. Stručni i iskusni lekari maksimalna posvećenost pacijentu su osnovni kvalitet u ponudi zdravstvenih usluga Doma zdravlja Jedro. Savremena, privatna zdravstvena ustanova “Jedro” je osnovana 2010. godine od strane Delta Generali Osiguranja. Nakon 3 godine rasta i razvoja, MediGroup prva privatna platforma zdravstva u Srbiji , potpisala je Ugovor o preuzimanju Doma zdravlja Jedro od Delta Generali osiguranja.

 

Lorenzo & Kakalamba

 

Cvijićeva 110, 11000 Beograd

011 32 95 351; 064 80 87 806

www.lk.rs

restoran@lk.rs

Deselepojede Lorenzo i Kakalamba je originalni prostor koji predstavlja jedinstvenu koncepciju sukoba izmedju Firence i Pirota. Savršen restoran za porodična okupljanja, kao i za organizovanje poslovnih ručkova i večera.

 

UniCredit Bank

Rajićeva 27-29, Beograd

+ 381 11 3777 888

www.unicreditbank.rs

kontakt@unicreditbank.rs

UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredita, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE), koja posluje u 17 zemalja i sa više od 147.000 zaposlenih i preko 9.000 ekspozitura.

 

Ospitalità Italiana

+39.06.20.39.891

www.10q.it

info@isnart.it

 

Sertifikat italijanskog gostoprimstva predstavlja proces besplatne sertifikacije, na dobrovoljnoj bazi i sa godišnjim obnavljanjem, koja naglašava kvalitet i usluge u turističkom i ugostiteljskom sektoru.

 

VIP- Fond za podršku investicija u Vojvodini

Narodnog fronta 23 d, 21000 Novi Sad

+381 21 4723240

www.vip.org.rs

office@vip.org.rs

Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP je osnovan od strane Skupštine Vojvodine 2004. godine, sa ciljem da podstiče priliv stranih investicija, pomaže investitorima da se efikasno pozicioniraju u novom poslovnom okruženju i promoviše Vojvodinu kao značajnu tačku na investicionoj karti Evrope.

 

Siepa

+381 11 3398 550

www.siepa.gov.rs

office@siepa.gov.rs

 

Siepa je osnovana pre više od jedne decenije, sa misijom da podrži strane firme koje su zainteresovanje da osnuju ili prošire svoju delatnost i u Srbiji, kao i domaće firme koje posluju u inostranstvu. Danas, sa oko 50 zaposlenih koji se služe stranim jezicima, upravlja projektima u celom svetu.

 

Progetti

Vladimirački Put bb

011 3628750

www.eastwest.it

silvana.mircevic@eastwest.it

Društvo za proizvodnju obuće, gornjih delova obuće visokog kvaliteta, osnovano 2001. godine.

 

Telenor

 

Telenor grupa jedan je od najvećih svetskih mobilnih operatora. Ima 166 miliona korisnika i direktno je prisutna na 13 tržišta.